Basket

 1. 1.
  0488944 - ÚBO 2018 RIV CZ cze O - Others
  Halačka, Karel
  Testování vlivu přípravy a doby uchování vzorků ryb pro průtokovou cytometrii.
  [Testing of influence of preparation and time of fish-samples preservation on flow cytometry.]
  2017
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010048
  Keywords : flow cytometry * samples preservation * fixation
  OECD category: Fishery
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283469