Basket

 1. 1.
  0487340 - ÚBO 2018 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Halačka, Karel - Poštulková, E. - Kopp, R. - Mareš, J.
  Alternativní značení vysazovaných ryb pro umožnění jejich následného sledování.
  [Alternative marking of stocking fishes to enable their subsequent observation.]
  Internal code: 978-80-7509-547-3 ; 2017
  Technical parameters: Smlouva o uplatnění ověřené technologie byla uzavřena dne 18.12.2017 se společností BioFish s.r.o., IČ 60930527, se sídlem Horní Paseka 40, Ledeč nad Sázavou 548 01, zastoupenou Ing. Petrem Tůmou. Jednatelem za Mendelovu univerzitu je prof. Dr. Ing. Jan Mareš, Zemědělská 1, 613 00 Brno, tel. 545133270, e-mail mares@mendelu.cz.
  Economic parameters: Hromadné značení raných stádií formou koupele v preparátu Alizarin Red S umožňuje jednorázové značení velkého množství ryb v krátkém časovém intervalu. Náklady na obarvení uvedenou metodou je na úrovni 1,- Kč na 1 ks ryby a délka koupele je 1 hodina, přičemž je možno současně obarvit několik tisíc až několik desítek tisíc ryb v závislosti na velikosti použitých nádrží. Při využití závěsných značek (splintů) je cena u označených splintů 12,- Kč za kus, u neznačených 0,5 Kč, při časové náročnosti značení 1 tis. ks ryb 3 hodiny. Tradiční značení odstřižením ploutve je bez nákladů a produktivitou 700-1000 ks ryb za hodinu, bez hodnocení šetrnosti zákroku. Použití elastomerů je limitováno minimální velikostí ryb a nutností pořídit dodávané balení barvící látky (cena 1 ml v závislosti na objednávaném množství se pohybuje v rozpětí 20-45 $, dále je třeba počítat s poštovným a celními poplatky, které mohou sumu až zdvojnásobit.
  R&D Projects: GA MZe QJ1620240
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : fish marking * Alizarin Red * ichthyological exploration * fish farming
  OECD category: Fishery
  http://www.rybarstvi.eu/pub%20rybari/2017%20tech%20barveni.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0282672