Basket

 1. 1.
  0487175 - ÚBO 2018 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Mendel, Jan - Halačka, Karel - Mareš, J.
  Využití polymerázové řetězové reakce, PCR-RFLP techniky a sekvenační analýzy k determinaci homozygotů, vnitrodruhových heterozygotů a mezidruhových hybridů rodu Salvelinus v chovných zařízeních.
  [Utilization of polymerase chain reaction, PCR-RFLP technique and sequence analysis for determination of homozygotes, intraspecific heterozygotes and interspecific hybrids of the genus Salvelinus in breeding facilities.]
  Internal code: R15/2017 ; 2017
  Technical parameters: Metodika byla vydána v tištěné formě a má přiděleno ISBN 978-80-7509-514-5.
  Economic parameters: Ekonomický přínos metodiky vychází z předpokladu včasné druhové diagnostiky. Používání předloženého metodického postupu přináší zrychlení a zpřesnění druhové identifikace, což vede k zamezení ztrát plynoucích z druhové záměny. Je využitelná v moderních šlechtitelských programech, u čistokrevného chovu k obnově generačních hejn, atd. Geneticky kontrolovaný chov vede k vyšší efektivitě produkce. Metodika je určena pro rybochovná zařízení a recirkulační farmy s chovem lososovitých ryb, veterinární diagnostické laboratoře, univerzitní a vědecká pracoviště, komerční genetické laboratoře, laboratoře zemědělské a potravinové inspekce atd., jež řeší rychlou a spolehlivou determinaci jednotlivých druhů sivenů a jejich hybridů. Je využitelná v rámci i mimo ČR.
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00. Certificate issue date: 11.09.2017
  R&D Projects: GA MZe QJ1510077
  Keywords : Salvelinus * PCR-RFLP technique * breeding facilities
  OECD category: Fishery
  http://www.rybarstvi.eu/pub%20rybari/metodika%20mendel.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281855