Basket

 1. 1.
  0483755 - OÚ 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Hrubý, Jakub
  Legitimita moci v rámci císařské vize zakladatele dynastie Ming.
  [Legitimization of Power in the Imperial Vision of Ming Taizu.]
  Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 635-663. ISBN 978-80-200-2738-2
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : legitimacy of power * emperorship * Ming dynasty * Zhu Yuanzhang
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279913