Basket

 1. 1.
  0480880 - BÚ 2018 RIV cze P - Patent Document
  Maršálek, Blahoslav - Maršálková, Eliška
  Řasa Coccomyxa mucigena kmen Maršálek & Maršálková 2012/2 produkujícíí extracelulární biopolymery s velkým povrchem a vysokou sorpční kapacitou.
  [Alga Coccomyxa mucigena strain Maršálek & Maršálková 2012/2 producing extracellular biopolymers with high sorption capacity.]
  2017. Owner: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 19.07.2017. Patent Number: 306896
  R&D Projects: GA MPO FR-TI3/778
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : Coccomyxa mucigena * wastewater treatment
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  OBOR OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10115283&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279532
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Řasa Occomyxa - MARSALEK-PV 2015-284 Botanický ústav - patentová listina.pdf01.3 MBPublisher’s postprintopen-access