Basket

 1. 1.
  0470169 - BC 2017 RIV CZ cze O - Others
  Kubečka, Jan - Jůza, Tomáš - Prchalová, Marie - Říha, Milan
  Základní analýzy populací a prostorová distribuce rybích společenstev v nádržích, s. 139-155. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [The basic analyses of populations and spatial distribution of fish communities in lakes and reservoirs, pp. 139-155. In: (Kouba, A.) Fishery in Open Waters, second edition, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : fsh communities * abundance * habitat
  Subject RIV: GL - Fishing
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267911