Basket

 1. 1.
  0470126 - BC 2017 RIV CZ cze O - Others
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Prchalová, Marie - Kubečka, Jan - Peterka, Jiří - Jůza, Tomáš
  Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých, s. 57-71. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [The Water Framework Directive (2000/60/EC) and its impact on fishery management within lentic surface waters, p. 57-71. In: (Kouba, A.) Fishery in open waters, second edition aktualizované, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Water Framework Directive * lentic surface waters * ecological potential
  Subject RIV: GL - Fishing
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267852