Basket

 1. 1.
  0469027 - ÚSP 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Müllerová, Hana
  Kdo se může domáhat práva na příznivé životní prostředí?
  [Who is entitled to claim the right to a favourable environment?]
  Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy.. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016 - (Müllerová, H.), s. 79-112. ISBN 978-80-87439-29-6
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : right to environment * legal standing * environmental impact assessment
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Mullerova-Pravo_na_priznive_zivotni_prostredi.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266926