Basket

 1. 1.
  0465267 - ÚSP 2017 CZ cze A - Abstract
  Müllerová, Hana
  Právní úskalí prevence a řešení přírodních hrozeb v krajině: Role procesu posuzování vlivů v prevenci svahových deformací.
  Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2016. s. 50-52. ISBN 978-80-86407-65-4.
  [Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. 25.10.2016-26.10.2016, Brno]
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : landslides * environmental impact assessment * cumulative effects
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0263903