Basket

 1. 1.
  0464707 - BÚ 2017 RIV CZ cze B - Monography
  Pergl, Jan - Perglová, Irena - Vítková, Michaela - Pocová, L. - Janata, T. - Šíma, J.
  Standardy péče o krajinu - péče o vybrané terestrické ekosystémy, řada B: Likvidace vybraných invazních druhů rostlin.
  [Management of selected alien plant species.]
  SPPK D02 007: 2016. - Praha: Agentura ochtany přírody a krajiny ČR & Botanický ústav AV ČR Průhonice, 2016. 22 s.
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : invasion * alien species * management
  Subject RIV: DO - Wilderness Conservation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267061