Basket

 1. 1.
  0462602 - ÚMCH 2017 CZ eng D - Thesis
  Jäger, Eliezer
  Srovnání polymerních nanoléčiv odpovídajících a neodpovídajících na vnější podněty pro biomedicinální aplikace.
  [Responsive and non-responsive soft matter nanomedicines for biomedical applications.]
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Defended: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 14.10.2015. - Praha, 2015. 135 s.
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : soft matter assemblies * nanomedicines * cancer * stimuli responsive
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0262063