Basket

 1. 1.
  0456599 - BÚ 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Mrnka, Libor
  Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin.
  [Use of sewage sludge and biomass ash as a fertilizer of short-rotation coppice plantations.]
  Internal code: TACRCK_CM201512_01 ; 2015
  Technical parameters: Číslo osvědčení metodiky MZe: 63997/2015-MZE-17221; smlouva o uplatnění metodiky č. 257/2015 byla uzavřena s MFI-ekoimpex spol. s r. o.; kontaktní osoba RNDr. Libor Mrnka, Ph.D.
  Economic parameters: Na základě zahraničních studií i kalkulacích založených na současných cenách hnojiv v ČR lze konstatovat, že při hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin odpady v podobě stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy činí úspora na pořizovacích nákladech na konvenční hnojiva cca 2,5-3 tis. Kč/ha.rok. Další ekonomické přínosy spočívají ve zvýšení výnosu biomasy (vlastní tržně uplatnitelný produkt), který je realistické očekávat v rozmezí 5-15%, v optimálním případě i více.
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ11000, Česká republika. Certificate issue date: 03.12.2015
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : waste * fertiliazation * SRC plantations
  Subject RIV: GD - Fertilization, Irrigation, Soil Processing
  http://www.ibot.cas.cz/vysledky_projektu_bioraf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258277

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.