Basket

 1. 1.
  0452880 - ÚACH 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav - Ratajský, P. - Vláčil, P.
  Funkční vzorek Cu2ZnSnSe4 - kaolin.
  [Functional sample of Cu2ZnSnSe4 - kaolin.]
  Internal code: 17/2015 ; 2015
  Technical parameters: Funkční vzorek Cu2ZnSnSe4 - kaolin připravený v dietylenglykolu. Popis funkčního vzorku je k dispozici v protokolu registrovaném pod č. 17/2015 na UACH AV ČR, v. v. i.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem důležitý pro další výzkum a vývoj materiálů na bázi selenidů přechodných kovů na UACH AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA MPO FR-TI4/399
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : selenides * transition metals * nano-composites
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253791