Basket

 1. 1.
  0443764 - FLÚ 2016 CZ cze M - Monography Chapter
  Storchová, Lucie
  Předchůdce rozumné emancipace pohlaví ženského a dělnictva? K absenci ambivalentních a polyvalentních forem vzpomínání na Komenského v textech českých emancipačních hnutí druhé poloviny 19. století.
  [A forerunner of the rational emancipation of the female sex and the working class? On the lack of polyvalent or ambivalent forms of remembrance in the texts produced by modern Czech emancipatory movements.]
  Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 161-175. ISBN 978-80-88013-08-2
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : cultural memory * Comenius * Czech Lands * 19th-century * feminism * socialism
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0246445