Basket

 1. 1.
  0438804 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Tlustoš, P. - Habart, J. - Ucekaj, V.
  Zařízení pro přípravu hnojiva z popela získaného spalováním kontaminované biomasy.
  [Apparatus for Preparation of Fertilizing Material from Ash from Combustion of Contaminated Biomass.]
  2014. Owner: ÚCHP AV ČR, v. v. i. - ČZU v Praze - EVECO Brno. Date of the utility model acceptance: 18.12.2014. Utility model number: 27624
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : ash * heavy metals * phytoextraction
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10059098&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242240