Basket

 1. 1.
  0438686 - KNAV 2015 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Beránková, Hana
  Doctor subtilis v chrámu Moudrosti aneb příklad migrace ilustrací v bohemikálních tiscích barokního období.
  [Doctor Subtilis and in the House of Wisdom or an Example of the Migration of Illustrations in Printed Bohemica of the Baroque Period.]
  Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR,v. v. i., 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 297-326. ISBN 978-80-86675-27-5
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : history of the book * illustration of old books * bibliology
  Subject RIV: AB - History; AB - History (KNAV-K)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242303