Basket

 1. 1.
  0438680 - KNAV 2015 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Šícha, Vojtěch
  Databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501-1800 (BCBT).
  [The Database Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501–1800 (BFPB).]
  Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, -, - /2014/, s. 373-377. ISBN 978-80-8149-037-8.
  [Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Bratislava (SK), 08.04.2014-10.04.2014]
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : book culture * Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501–1800 * bohemical prints
  Subject RIV: AB - History; AB - History (KNAV-K)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242302