Basket

 1. 1.
  0438481 - ÚCHP 2015 RIV CZ cze O - Others
  Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Kameníková, Petra - Jeremiáš, Michal - Durda, Tomáš - Krček, Martin - Tošnarová, Markéta - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro testování filtrů - katalytických a/nebo vysokoteplotních keramických i látkových.
  [Equipment for Testing Filters – Catalytic and/or High Temperature Ceramic and Fabric Ones.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2014. 15
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : 4D filtration * dry sorption * dedusting
  Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241866