Basket

 1. 1.
  0438338 - ÚCHP 2015 RIV cze P - Patent Document
  Punčochář, Miroslav - Sobek, Jiří - Veselý, Václav
  Způsob hydrolýzy inulinového roztoku a zařízení k provádění způsobu.
  [Inulin Solution Hydrolysis Process and Apparatus for Carrying Out the Method.]
  2014. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 18.09.2014. Patent Number: 304803
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : inuline * hydrolise * electrodialyse
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2058393&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241813