Basket

 1. 1.
  0434898 - GLÚ 2015 RIV CZ eng B - Monography
  Pešek, J. - Brož, B. - Brzobohatý, R. - Dašková, Jiřina - Doláková, N. - Elznic, A. - Fejfar, O. - Franců, J. - Hladilová, Š. - Holcová, K. - Honěk, J. - Hoňková, K. - Kvaček, J. - Kvaček, Z. - Macůrek, V. - Mikuláš, Radek - Opluštil, S. - Rojík, P. - Spudil, J. - Svobodová, Marcela - Sýkorová, Ivana - Švábenická, L. - Teodoridis, V. - Tomanová-Petrová, P.
  Tertiary basins and lignite deposits of the Czech Republic.
  Prague: Czech Geological Survey, 2014. 283 s. ISBN 978-80-7075-862-5
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z30460519
  Institutional support: RVO:67985831 ; RVO:67985891
  Keywords : Tertiary basins * Cenomaniam and Tertiary lignite * geology * stratigraphy * tectonics * hydrogeology * coal petrology * trace elements * quality and output of coal
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238874