Basket

 1. 1.
  0428245 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - User Module
  Tlustoš, P. - Habart, J. - Břendová, K. - Jelínek, F. - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Šyc, Michal
  Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu.
  [Equipment for the Preparation of Pyrolysis Coke.]
  2014. Owner: Česká zemědělská univerzita v Praze - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 24.04.2014. Utility model number: 26846
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : pyrolysis * pyrolysis coke * biochar
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10005873&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233631