Basket

 1. 1.
  0424271 - ÚDU 2014 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Machalíková, Pavla
  Sv. Anežka Česká a její obraz v českém umění 19. století.
  [Saint Agnes of Bohemia and her Representation in 19th century Czech Art.]
  Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Praha: Lidové noviny, 2013 - (Šmied, M.; Záruba, F.), s. 337-352. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, 14. ISBN 978-80-7422-242-9.
  [Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Praha (CZ), 22.11.2011-24.11.2011]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : 19th century painting * iconography * St Agnes of Bohemia
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0230355