Basket

 1. 1.
  0409086 - UTIA-B 950081 CZ cze A - Abstract
  Mareš, Milan
  Tvorba koalic motivovaných vágními zisky.
  Ostrava: VŠBTU, 1995. Mezinárodní vědecká konference. Sborník abstraktů. - (Močkoř, J.). s. 30/20-21
  [Mezinárodní vědecká konference VŠB-TU Ostrava. 12.09.1995-17.09.1995, Ostrava]
  Grant - others: GA AV(CZ) A1075503
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0129188