Basket

 1. 1.
  0390257 - BÚ 2013 RIV cze P1 - User Module
  Maršálek, Blahoslav - Jančula, Daniel
  Zařízení pro testování účinnosti přípravků a prostředků v přírodních podmínkách vodních ekosystémů.
  [Equipment for testing efficiency of compositions and means in natural conditions of aquatic ecosystem.]
  2012. Owner: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 24.05.2012. Utility model number: 23874
  R&D Projects: GA MZe QH81012
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : mesocosm * ecotoxicology in situ * testing of chemicals
  Subject RIV: EF - Botanics
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1772050&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0219125