Basket

 1. 1.
  0385812 - ÚPT 2013 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Oulehla, Jindřich
  LIDT testy optických komponentů při kryogenních teplotách.
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012 - (Růžička, B.; Čeledová, J.), s. 39. ISBN 978-80-87441-08-4.
  [LASER52. Třešť (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
  R&D Projects: GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TE01020233
  Institutional support: RVO:68081731
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215538