Basket

 1. 1.
  0377653 - OÚ 2013 RIV CZ cze T - Translation
  Ostřanský, Bronislav
  Popsání pozoruhodností Egypta.
  [Description of the Sights of Egypt.]
  [AL-MAQRÍZÍ, T.: Kitáb al-chitat wa´l-áthár fí Misr wa´l-Qáhira wa´n-Níl wa má jata´allaqu bihá min al-achbár (Kniha míst a památek v Egyptě, v Káhiře a v údolí Nilu a zprávy, které se jich týkají)]. - Praha: Academia, 2012. Orient, Sv. 13. ISBN 978-80-200-2075-8
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Egypt
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216485