Basket

 1. 1.
  0357790 - ÚFCH JH 2011 RIV CZ cze P - Patent Document
  Bortnovsky, O. - Tokarová, V. - Wichterlová, Blanka - Dědeček, Jiří - Sobalík, Zdeněk - Gonsiorová, O. - Balgová, V.
  Způsob výroby zeolitů pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů ve skeletu.
  [Process for preparing zeolites of pentasil structure with controlled distribution of aluminium ions within skeleton.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Owner: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 25.06.2010. Patent Number: 301937
  R&D Projects: GA AV ČR KAN100400702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503
  Keywords : zeolites * physical chemistry
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1492662&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195986