Basket

 1. 1. 0353998 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Journal Article
  Ložek, Vojen
  Malakostratigrafie dolnovážské nivy u Trakovic (jihozápadní Slovensko).
  [Malacostratigraphy of the lower Váh River floodplain at Trakovice (SW Slovakia).]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 2009, - (2010), s. 105-107. ISSN 0514-8057
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : floodplain * sediments * carbonate facies * Mid-Holocene malacofauna * peculiar environments
  Subject RIV: EG - Zoology
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-27.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0193093