Basket

 1. 1.
  0353439 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Černý, Martin - Žaloudková, Margit - Glogar, Petr - Sucharda, Zbyněk - Strachota, Adam - Chlup, Zdeněk
  Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek.
  [Strength, elasticity, and fracture of composites with pyrolysed matrices based on methylsiloxane resins with optimized ratio of “T” and “D” components.]
  Design a porušování materiálů, Křehký lom 2010. Brno: Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i, 2010 - (Dlouhý, I.), s. 193-200. ISBN 978-80-87434-01-7.
  [Design a porušování materiálů. Brno (CZ), 04.11.2010]
  R&D Projects: GA ČR GA106/09/1101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : mechanical properties * composites, pyrolysis * methylsiloxane resin
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0192690