Basket

 1. 1.
  0352436 - ÚPT 2011 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Buchta, Zdeněk
  Interferometrie nízké koherence v průmyslové metrologii.
  [Low-coherence interferometry in industrial metrology.]
  Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010 - (Růžička, B.), s. 13. ISBN 978-80-87441-03-9.
  [LASER50. Třešť (CZ), 04.10.2010-06.10.2010]
  R&D Projects: GA MPO 2A-1TP1/127
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : laser diode array * linewidth * optical pumping * spectroscopy
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0191942