Basket

 1. 1.
  0350095 - ÚGN 2013 RIV CZ cze B - Monography
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Lednická, Markéta - Doležalová, Hana - Hrubešová, E. … Total 6 authors
  Studium seizmických účinků v okolí seizmické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách.
  [Study of Seismic Impacts in Surroundings of Seismic Station Depending on Local Geological Conditions.]
  Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, Montanex, a.s, 2010. 126 s. Documenta Geonica, 2010/2. ISBN 978-80-7225-339-5
  R&D Projects: GA ČR GA105/07/0878
  Grant - others:GA Mšk(CZ) 1M0579
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : mining induced seismicity * local geology * subsidence area
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0190184

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.