Basket

 1. 1.
  0342046 - ÚEM 2010 RIV IE eng J - Journal Article
  Novotná, Božena - Topinka, Jan - Solanský, I. - Chvátalová, Irena - Lněničková, Zdena - Šrám, Radim
  Impact of air pollution and genotype variability on DNA damage in Prague policemen.
  [Vliv znečištěného ovzduší a variability genotypu na poškození DNA u pražských policistů.]
  Toxicology Letters. Roč. 172, - (2007), s. 37-47. ISSN 0378-4274
  R&D Projects: GA MŽP SL/5/160/05
  Keywords : oxidative DNA damage * comet assay * carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Impact factor: 2.826, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184875