Basket

 1. 1.
  0326967 - MBÚ 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ahmad, Jawid Nazir - Osička, Radim - Šebo, Peter
  Expresní vektor, pET28b ABD-TolA-223, kódující interferon gama vazebný protein odvozený z albumin-vázající domény proteinu G bakterie Streptococcus G148.
  [Expression vector, pET28b ABD-TolA-223, coding interferon gamma binding protein derived from the albumin binding domain of protein G of Streptococcus G148.]
  Internal code: pET28b ABD-TolA-223 ; 2009
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci proteinu vázajícího interferon gama
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : pET28b ABD-TolA-223
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173884