Basket

 1. 1.
  0323864 - BFÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Vacek, Antonín - Znojil, V. - Holá, Jiřina - Štreitová, Denisa
  Meloxicam elevates serum concentration of Erythropoietin and numbers of bone marrow erythroid progenitor cells in sublethally gamma-irradiated mice.
  [Meloxicam zvyšuje sérovou koncentraci erytropoetinu počty erytroidních progenitorových buněk kostní dřeně u myší subletálně ozářených gama paprsky.]
  Acta veterinaria Brno. Roč. 78, č. 1 (2009), s. 19-22. ISSN 0001-7213
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/08/0158; GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : cyclooxygenase-2 inhibition * erythropoiesis * radiation-induced myelosuppression
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 0.403, year: 2009
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171704