Basket

 1. 1.
  0323712 - ÚMCH 2009 RIV CZ cze J - Journal Article
  Polanská, M. - Hulejová, H. - Petrtýl, M. - Bastl, Zdeněk - Kruliš, Zdeněk - Horák, Zdeněk - Veigl, D. - Šenolt, L.
  Vliv modifikace implantátů pro náhrady osteochondrálních defektů na genovou expresi chondrocytů.
  [Impact of modification of implants for replacement of osteochondral defects on the gene expression of chondrocytes.]
  Česká revmatologie. Roč. 17, č. 1 (2009), s. 17-22. ISSN 1210-7905
  R&D Projects: GA ČR GA106/06/0761
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : osteochondral defects biomaterials * gene expression * cytokines
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171587