Basket

 1. 1.
  0322829 - ÚMCH 2009 RIV NL eng C - Conference Paper (international conference)
  Bakaeva, Z. - Igamberdiev, K. - Khabibulaev, P. - Štěpánek, Petr - Černoch, Peter … Total 21 authors
  The collapse of hydrodynamic radii in pluronic PE6400 micelles in vicinity of supramolecular transition: dynamic light scattering, heat capacity and sound velocity measurements.
  [Kolapse hydrodynamického poloměru micel Pluroniku 6400 v okolí supramolekulárního přechodu: měření dynamického rozptylu světla, tepelné kapacity a rychlosti zvuku.]
  Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009 - (Reithmaier, J.; Petkov, P.; Kulisch, W.; Popov, C.), s. 137-142. NATO Science for Peace and Security Series, XVI. ISBN 978-1-4020-9915-1.
  [Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications. Sozopol (BG), 01.06.2008-13.06.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4050403
  Grant - others: FP6(XE) INTAS 06-1000023-6276
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : triblock copolymer * supramolecular structures * sound velocity * heat capacity
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  http://www.ina.uni-kassel.de/nato_asi_2008/index.html
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170972