Basket

 1. 1.
  0313724 - GLÚ 2009 US eng A - Abstract
  Vaněček, M. - Hanuš, R. - Doležalová, L. - Michálková, J. - Rousová, P. - Sosna, K. - Křížová, H. - Záruba, J. - Navrátil, Tomáš - Nakládal, P. - Brož, M. - Rohovec, Jan - Polák, M. - Milický, M.
  Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks.
  [Ověření způsobu řešení modelovacího týmu a mikro-porésní propustnost granitických hornin.]
  ICP Information Newsletter. Roč. 34, 4/6 (2008), s. 1343396-1343396. ISSN 0161-6951.
  [International Geological Congress /33./. 06.08.2008-14.08.2008, Oslo]
  R&D Projects: GA MPO 1H-PK/31
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : radioactive waste * granite * hydrogeology * modeling * porosity
  Subject RIV: DD - Geochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164458