Basket

 1. 1.
  0312747 - MBÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Osička, Radim - Sadílková, Lenka - Linhartová, Irena - Šebo, Peter
  Expresní vektor, pSPM-CBD, kódující samoštěpitelný afinitní modul odvozený z proteinu FrpC bakterie Neisseria meningitidis určený pro jednostupňovou purifikaci rekombinantních proteinů na chitinové matrici.
  [Expression vector, pSPM-CBD, coding self-processing affinity module derived from the FrpC protein of Neisseria meningitidis for single-step purification of free recombinant proteins on chitin beads.]
  Internal code: pSPM-CBD ; 2008
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci a následnou purifikaci rekombinantních proteinů
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : pSPM-CBD
  Subject RIV: EC - Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163728