Basket

 1. 1.
  0310127 - BFÚ 2009 RIV FI eng J - Journal Article
  Vetterl, Vladimír - Hasoň, Stanislav - Tuononen, H. - Silvennoinen, M. - Myller, K. - Vaněk, J. - Silvennoinen, R.
  Diffractive optical element spectroscopy of biomaterial surface.
  [Spektroskopie povrchu biomateriálu difrakčním optickým elementem.]
  Proceedings of SPIE. Roč. 7022, - (2008), s. 1-11. ISBN 9780819472359. ISSN N.
  [International Conference of Advanced Laser Technologies ALT' 07. Levi, 03.09.2007-07.09.2007]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR(CZ) GA202/08/1688; GA AV ČR(CZ) KAN200040651
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : titanium implants * fibrinogen adsorption * osseointegration
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162076