Basket

 1. 1.
  0302086 - URE-Y 901113 CS1 cze D - Thesis
  Müllerová, Ilona
  Detekce zpětně odražených elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu s polovodičovými detektory.
  Brno: ÚPT ČSAV, 1990. 99 s. Kandidátská disertační práce., Diss 200.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0112585