Basket

 1. 1.
  0211868 - UT-L 20010120 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  K problematice regulárních a iregulárních - chaotických pohybů v slabě a silně nelineárních převodových soustavách.
  [At problems of regular and irregular - chaotic motions in faintly and strongly nonlinear gearing systems.]
  Sborník referátů kateder částí strojů a mechanismů. Vol. 1. Ostrava: VŠBTU, 2001 - (Hrudičková, M.), s. 101-104. ISBN 80-7078-919-0.
  [Mezinárodní konference kateder částí strojů a mechanismů /42./. Ostrava (CZ), 04.09.2001-05.09.2001]
  R&D Projects: GA ČR GA101/00/0225
  Keywords : nonlinear dynamics * parametric system * gearing
  Subject RIV: BI - Acoustics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0107417