Basket

 1. 1.
  0209266 - USP-I 20020002 RIV CZ cze T - Translation
  Grospič, Jiří
  Vliv vládních a správních reforem na přechod od direktivní ekonomiky k tržní ekonomice [příklad států střední a východní Evropy].
  [From command economy to market economy: The influence of administrative and government reforms. The case of Central and East European Countries.]
  [PITSCHAS, R. (ed.).: Einflüsse der Regierungs- und Verwaltungsreformen auf den šbergang von der Zentralverwaltungswirtschaft zur Markwirtschaft.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 141, č. 1 (2002), s. 39-51. ISSN 0231-6625
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7068917
  Keywords : administrative reform * market economy * Central Europe
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0104825

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.