Basket

 1. 1.
  0208934 - USP-I 980043 RIV CZ cze T - Translation
  Masopust, Zdeněk
  Sociální integrace transformujících se režimů: demokratizace v Koreji.
  [Social integration of transforming regimes: democratization in Korea.]
  [YONG (ed.); PIOUNG, Kim (ed.).: Social integration of transforming regimes: democratization in Korea.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 137, č. 7 (1998), s. 622-637. ISSN 0231-6625
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0104493