Basket

 1. 1.
  0206700 - USMH-B 940121 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Málek, Jiří
  Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno.
  Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 1994 - (Kaláb, Z.), s. 141-149
  [Regionální konference seismologů. Ostrava (CZ), 10.05.1994]
  R&D Projects: GA ČR GA205/93/2346
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0102284