Basket

 1. 1.
  0188682 - UMCH-V 20023293 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Kovářová, Jana - Špaček, V. - Řeháková, H.
  Vliv podmínek uložení na stárnutí plastu.
  [Effect of storage conditions on ageing process of plastics.]
  Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. Brno: Technické muzeum v Brně, 2002, s. 66-69. ISBN 80-86413-04-7.
  [Konzervátorský a restaurátorský seminář. Pardubice (CZ), 17.09.2002-19.09.2002]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4050111
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : autooxidation * polymer degradation * stabilization
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0084592