Basket

 1. 1.
  0183141 - UGN-S 20033024 CZ cze I - Internal Report
  Souček, Kamil - Šimkovičová, Jarmila
  Problematika kategorizace injektážních postupů s vytyčením jejich použitelnosti. Problematika stability podzemních staveb s ohledem na působení vody. Vliv podzemní vody na vlastnosti okolního prostředí. Možnosti sledování stability starých důlních děl.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2003. 76 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : underground construction * water
  Subject RIV: JM - Building Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079655