Basket

 1. 1.
  0183031 - UGN-S 20023083 RIV CZ cze G - Proceedings (international conference)
  Kaláb, Zdeněk (ed.)
  Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů.
  [Laboratory and field observations in seismology and engineering geophysics. Regional conference with international participation. Proceedings.]
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2002. 171 s. ISBN 80-86407-01-2.
  [Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 16.04.2002-17.04.2002]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : seismology * engineering geophysics * conference
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079545