Basket

 1. 1.
  0182993 - UGN-S 20023045 CZ cze I - Internal Report
  Hájek, A. - Němec, J. - Pech, E. - Holéczy, D. - Hortvík, Karel
  Posouzení dobývání rudního výskytu uranu provedeného v rámci geologicko-průzkumných prací - lokalita Polná. Zhodnocení celkového vlivu na povrch.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2002. 37 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : geomechanics
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079507