Basket

 1. 1.
  0182784 - UGN-S 20003079 CZ cze G - Proceedings (international conference)
  Kaláb, Zdeněk (ed.)
  Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů.
  [Data and Results Management in Seismology and Engineering Geophysics. Regional Conference with international participation, Ostrava, 11.-12. April 2000. Proceedings.]
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2000. 326 s. ISBN 80-901850-9-6.
  [Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 11.04.2000-12.04.2000]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079299