Basket

 1. 1.
  0163949 - UBO-W 990200 RIV SIGLE CZ eng V - Research Report
  Lusk, Stanislav - Halačka, Karel - Lusková, Věra - Horák, Václav
  Říční ramena v levobřežním prostoru dolního toku řeky Dyje mezi ř.km 0,0 až 18,0, jejich rybí osídlení a jejich revitalizace propojením s aktivním tokem.
  [River arms in the floodplain of lower reaches of the River Dyje (r.kms 0.0 - 18.0), their fish communities and their revitalization.]
  Brno: ÚBO AV ČR, 1999. 32 s. Baseline studies - Products of the 1st Project Phase., 11.
  Grant - others: PHARE(XE) PEC85.320031; PHARE(XE) EU OSS 98-5154.00
  Keywords : fish communities * River Dyje
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0061172